Servis Sözleşmesi

Kullanıcı sözleşmesi ve hizmet şartları
 1. Taraflar

  Bu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır), AMA Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. (bundan sonra "AMA Sigorta" veya "Biz" olarak anılacaktır) www.amasigorta.com (bundan sonra "Web Sitesi" olarak anılacaktır) ve Kullanıcı (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır), Kullanıcının Web Sitesini kullanımı ve Web Sitesinin bulunduğu elektronik ortamda faaliyet göstermektedir.

  Web sitesine giriş yaparak, kullanıcı Sözleşmenin tamamını okuduğunu belirtir ve tüm hükümlerini anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

  (AMA Sigorta ve Kullanıcı bundan sonra topluca “Taraflar” olarak anılır.)
 2. Tanımlar
  • İçerik: Web sitesinde yayınlanan veya ulaşılabilen her türlü bilgi, dosya, resim, sayı, görsel, edebi ve işitsel görüntüler.

  • Hizmet: Web sitesi hizmeti(ler) kapsamında AMA Sigorta tarafından Kullanıcıya sunulacak sigorta.

  • Sözleşme: bu Kullanıcı Sözleşmesi anlamına gelir.

 3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

  Bu Sözleşme, sigorta sektöründe faaliyet gösteren AMA Sigorta'nın Kullanıcıya sunduğu hizmetlerin şartlarını ve Tarafların hak ve yükümlülüklerini yönetir.

  Kullanıcı "Kullanıcı Sözleşmesi" ve "Veri Koruma ve İşleme Politikası"nı okumuş ve anlamıştır ve açık onayı olmadan bir sonraki adımlara geçemeyecektir.

 4. Hizmet Şartları

  İstenen bilgileri girmeden Hizmeti Web Sitesinde almak isteyen kişi, bu Sözleşmeye girebilir, tanımlanmış bir Kullanıcı olma hakkına ve yetkisine sahip olmayabilir. 18 yaşın altında veya reşit olmayanlar, sınırlı ve temyiz gücüne sahip olmayanlar, ancak ebeveynleri veya işlem yapabilecekleri yasal temsilciler. Aksi takdirde, tüm işlemler geçersiz olur.

  Web sitesi sadece yasal amaçlarla ziyaret edilebilir, kişisel kullanım için, görüntülenebilir, eyleme uygulanabilir, web sitesinden trafik sigortası poliçesi prim teklifi almak için kullanılabilir.

 5. Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

  AMA Sigorta, Web Sitesi içinde ve web sitesinde ve ilgili materyal ve belgelerde her türlü telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır ve diğer sahiplik ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Web Sitesinin tek ve münhasır sahibidir. Web Sitesinin veya herhangi bir bölümünün mülkiyeti veya mülkiyeti, kullanıcıya bu sitenin sahibi olarak devredilemez. AMA Sigorta, burada açıkça verilmeyen tüm haklarını saklı tutar. Kullanıcı, Web Sitesinden indirilen materyallerle ilgili herhangi bir telif hakkı veya mülkiyet bildirimini değiştirmemeyi veya silmemeyi kabul eder.

 6. Sorumluluklar

  Diğer tüm sorumluluklar, web sitesini kullanırken, yasa ve mevzuata uygunluğu ihlal eden, Web Sitesine makul olmayan ve oransız olarak büyük bir yük getiren her türlü işlemi, yetkisiz bağlantı ve yetkisiz kullanım, Web Sitesinin haksız ve yasa dışı kullanımı gibi nedenlerle Kullanıcıya ait olacaktır.

 7. Tazminat

  AMA Sigorta, Kullanıcı tarafından verilen yanlış veya eksik bilgilerden, özellikle de hizmetlerin elde edilmesine ilişkin sağlık veya kişisel verilerden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcının veri ve bilgilerinin doğruluğu veya güncelliği olmadığı için üçüncü bir taraf tarafından AMA Sigorta aleyhine talep, hasar, kayıp, yükümlülük, hüküm, masraf veya masraf (makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil) yapılması durumunda, ilgili Kullanıcı AMA Sigorta’yı tamamen tazmin etmeyi taahhüt eder. Kullanıcılar ayrıca AMA Sigorta’yı (i) Kullanıcıların bu şartları ihmal etmesinden ve (ii) Kullanıcıların herhangi bir fikri mülkiyet, tanıtım hakkı veya gizlilik hakkı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihmal etmesinden kaynaklanan her türlü talep, hasar, yükümlülük, maliyet, kayıp ve masraftan tamamen tazmin edecek ve zararsız tutacaktır.

 8. Mücbir Sebep

  AMA Sigorta’nın, herhangi bir doğal afet, yangın, isyan, pandemi, toplumsal kargaşa gibi sebeplerle Hizmetlerin gecikmesi veya temerrüdü veya Hizmetlerde eksiklik veya aksaklıklar neticesinde Kullanıcı’da meydana gelebilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacağı kabul ve taahhüt edilir, (AMA Sigorta’nın veya Üçüncü Şahıs Hizmet Sağlayıcıların hatasından kaynaklanmayan) devlet organlarının rahatsızlıkları, eylemleri veya kararları, iletişim hattı arızaları veya AMA Sigorta’nın makul sınırlarının ötesindeki nedenlerden kaynaklanan diğer herhangi bir gecikme veya temerrüt veya eksiklik veya makul kontrol (“Mücbir Sebep Olayı”). Herhangi bir Mücbir Sebep Durumunun ortaya çıkması durumunda, AMA Sigorta, performansı etkilenen kişiye bağlı olarak, Mücbir Sebep Olayını oluşturan olguları derhal Karşı Taraf(lar)a bildirecektir.

 9. Uygulanabilir hukuk

  Bu sözleşme uygulanabilir Türk Yasalarına uygun olarak yorumlanacaktır.

 10. Son -landırma

  Kullanıcı bu Sözleşmenin şartlarını ihlal ederse, Web Sitesini kullanma yeteneği sona erecektir. AMA Sigorta, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, kullanıcının Web Sitesine veya herhangi bir kısmına erişimini önceden bildirimde bulunmadan herhangi bir nedenle sonlandırabilir. Ayrıca, AMA Sigorta bu tür bir sona erme veya devamsızlık için Kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, Web Sitesine erişmeyi ve web sitesini kullanmayı keserek bu Sözleşmeyi feshedebilir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği ölçüde, feragatnameler, sorumluluk sınırlamaları, fesih ve Kullanıcı garantileri ve tazminatları bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshinden sonra da geçerli olacaktır.

 11. Sözleşmedeki Değişiklikler

  Zaman zaman Sözleşmenin mevcut şartlarını değiştirme, uyarlama veya tamamlama hakkına sahibiz. Sözleşmenin güncel sürümü web sitemizde bulunabilir.

  Kullanıcı, bu Sözleşmede bizim yaptığımız değişikliklerin hiçbirini veya tamamını kabul etmiyorsa, Web Sitemizi ve hizmetlerini derhal kullanmayı durdurabilir.

 12. İletişim Bilgileri

  Hizmetlere/politikaya ilişkin tüm talep, tavsiyeler veya şikayetleri lütfen numaramızdan (+90 216 9993329) veya info@amasigorta.com e-posta adresimizden iletin. Kullanıcı ayrıca şikayetleri Türkiye Cumhuriyeti, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü (www.sigortacılık.gov.tr) veya Türkiye Sigorta Birliği'ne (www.tsb.org.tr) iletebilir.